Неутрализираха остатъчната вода в „Камибо“

21-01-2020     0      298

Неутрализирана е остатъчната вода, от басейните на фирма „Камибо“, в които се съхраняваха 110 тона серовъглерод. Това стана ясно след проверка на Междуведомствената комисия и областният управител Малина Николова.

Дейностите по неутрализация на отпадъчните промишлени води стартираха на 20 ноември 2019 г. Обезвредени са приблизително 2500 кубични метра, от четири резервоара, намиращи се на площадката на „Камибо“ ЕООД. Дейността е възложена на „Балкан Ресурс“ ЕООД, за която от РИОСВ – Враца са изискани и получени схема за неутрализация и протоколи от лабораторни анализи  от водни проби на басейните.

Процесът по неутрализация на водите включва първична и вторична неутрализация, филтриране на изходящи води във филтър за улавяне на утайки, отвеждане на неутрализирани и филтрирани води на изход заводска канализация по приложена схема. Използваните неутрализиращи агенти са твърда натриева основа и гасена хидратна вар.

На 5 декември 2019 г. от Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция по околна среда са взети водни проби за анализ от басейните, съхранявали резервоарите със серовъглерод, както и от изхода, след неутрализационния резервоар, преди шахтата, свързана с изход заводски води. Лабораторните анализи на водните проби по протокол за изпитване показват, че водата след неутрализация е с неутрално рН.

„ Предстои обработка на утайката от водата в басейните. Това ще стане чрез посявка на щамове с микроорганизми, разграждащи всички серни съединения, след което басейните ще бъдат засипани с инертни материали“, разясни председателят на Междуведомствената комисия инж. Георги Караиванов. Той уточни, че ще се извърши и проверка на утаителя на терена. В него също има отпадна вода, която трябва да се изследва. Ще се търси и собственикът на съоръжението.

За осъществяване на последния етап от операцията са необходими подходящи климатични условия – по-високи температури.

„ Имам уверението на управителя на „Балкан Ресурс“, че в началото на пролетта и тази дейност ще приключи“, заяви Малина Николова.

 

 

 

коментари

Добави своя коментар