Съветници гласуваха отново с "да" решение, връщано от съд и прокуратура за преразглеждане

08-06-2018     0      480

 

 

С гласовете на 12 от избраниците на хората от община Мездра бе допуснато „Роял“ ООД да изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ план за регулация и застрояване, за регламентиране обхвата на площад „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра. Заявителят желае новият ПУП да обхване не само кв. 64, обхващащ площад „България“, където е съсобственик на търговски обект, но и съседните кв. 65 и кв. 66., като по този начин твърди, че прави дарение на общината.
В отговор на запитвания защо обхватът на посочените квартали не е регламентиран, кметът на Общината уточни, че съгласно Закона за общинската собственост не се изисква да се съставят актове за общинска собственост на улици и площади. Инж. Събков точно очерта настоящите граници на площада, а именно от юг- ж.п. гара Мездра, от  изток- ул. „П.Р. Славейков“, от запад- ул.“Г. Димитров“, от север- ул. „Ал. Стамболийски“.
Преди гласуването съветниците от „БСП“ напуснаха залата в знак на протест срещу предложение, което многократно бе връщано от  областния управител, съда и прокуратурата за преразглеждане.
В крайна сметка 12 от присъстващите 14 общински съветници подкрепиха предложението на „Роял“ ООД, а двама бяха „против“.