Внимание.Тренировка на сиренните устройства

27-09-2018     0      379

 

 

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност на 01.10.2018 г. от 13:00 ч. ще се проведе тренировка на горепосочената система.

Целта е проверка на техническото състояние на системата, придобитите умения от длъжностните лица за работа с нея, както и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.