6 паралелки в община Мездра се планира да бъдат разкрити догодина в VIII клас

06-12-2019     0      329

На работна среща, която се проведе в гр. Мездра, беше обсъден Държавният план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 г. в общините Мездра и Роман. В дискусията в Мездра взеха участие областният управител на Враца Малина Николова, началникът на РУО- Галина Евденова, кметът на Мездра Иван Аспарухов, заместник-кметът на Роман Соня Тинчева, председателят на Общинския съвет Яна Нинова, работодатели, директори на училища, общински съветници и представители на Дирекция „Бюро по труда“.

От данните стана ясно, че през тази учебна година в област Враца е планирано да бъдат разкрити 67 паралелки в VIII клас, от които 20 профилирани и 47 професионални, в т. ч. 8 с дуална форма на обучение. Броят на реализираните паралелки е 61, а останалите 6 са закрити – всичките професионални.

 От отпадналите паралелки една половинка е в ПГ „Алеко Константинов“ (Мездра) – специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“ и три половинки в ПГ по МСС (Мездра) – в специалностите „Обработка на скални материали“, „Автотранспортен техник“ и „Електрообзавеждане на железопътна техника“. На практика от три възможни паралелки в бившето МТУ е сформирана само една паралелка. Причината: липсата на желаещи да се oбучават по тези специалности.

Същевременно от 114 ученици, които миналата година са завършили VII клас в община Мездра, 109 са продължили образованието си в област Враца, 4 в София и Правец, а 1 е заминал в чужбина. В община Роман: от 45 седмокласници 44 са се записали в нашата област и 1 в Правец.

Справката за реализацията на завършилите средно образование през учебната 2018/2019 г. показва, че от 13 зрелостници, които са се дипломирали в ПГ „Алеко Константинов“, нито един не е започнал работа по придобитата професия, 8 са отишли да работят на друго място, 2-ма са записали ВУЗ по специалността, която са завършили и 2-ма по друга специалност, а 1 е без работа.

В ПГ по МСС от 19 завършили само 1 е започнал работа по професията, която е придобил, 14 по друга професия, 3-ма са продължили да учат висше по специалността си и 1 е безработен.

В останалите учебни заведения в общините Мездра и Роман  завършилите средно образование са се реализирали по следния начин:

в СУ „Иван Вазов“ (Мездра) – от 39 завършили 25 са записали ВУЗ, 12 са започнали работа и 2-ма са заминали в чужбина;

в СУ „Св. Климент Охридски“ (Зверино) – от 20 завършили 17 са започнали работа и 3-ма са станали студенти;

в СУ „Васил Левски“ (Роман) – от 19 завършили 4 са започнали работа и 15 са заминали да следват;

В ПГ по каменообработване (Кунино) – от 6-ма завършили 3-ма са започнали работа по специалността си, 1 е избрал друга професия и 2-ма са продължили образованието си във ВУЗ.

Догодина средно образование се очаква да завършат 133-ма седмокласници в община Мездра и 43 в община Роман. На тази база възможният брой паралелки, в които се планира да се осъществи прием в VIII клас за учебната 2020/2021 г., е: 6 паралелки за община Мездра (в СУ „Иван Вазов“, СУ „Св. Климент Охридски“ – Зверино, ПГ „Алеко Константинов и ПГ по МСС – Мездра), и 2 паралелки за община Роман (в СУ „Васил Левски“ – Роман).

От Община Роман предлагат едната паралелка да бъде професионална, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, а другата – профилирана с Профил „Природни науки“.

Становището на Община Мездра за Държавния план-прием в VIII клас за следващата учебна година ще бъде представено в РУО – Враца в срок до 20 декември 2019 г. След консултации с директориите на училища в него ще бъде разписано в колко и в какви професионални и профилирани паралелки ще бъде осъществен прием след VII клас догодина в двете професионални гимназии и в двете средни училища в общината.

Позицията, около която се обединиха участниците в дискусията, е, че за изготвянето на балансиран план-прием, съобразен с нормативните изисквания и с потребностите на пазара на труда, е необходимо да си подадат ръка Общината (като медиатор), бизнесът, училищата и родителите. 

 

коментари

Добави своя коментар