Акушерките подкрепиха протеста на сестрите от Козлодуй

02-02-2019     0      216

Алиансът на българските акушерки подкрепи медицинските специалисти от МБАЛ "Св. Иван Рилски" в  Козлодуй в искането им за по-добро заплащане на труда им  и спазване на Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване”. Според тях ниското заплащане на труда на акушерките, медицинските сестри и другите специалисти е една от основните причини за намаляващия им брой. Липсата на достатъчно кадри се отразява както в качеството на предлаганите здравни услуги, така и във възможностите те изобщо да бъдат предоставени, особено в малките общини. Алиансът призовава обществото и гражданите също да подкрепят исканията на медицинските сестри в Козлодуй, за да останат специалистите по здравни грижи в България и да се даде възможност на всеки да има достъп до качествена и навременна медицинска грижа.