Българинът живее средно по 74.9 г., а във Врачанско 72.8 г. - най-малко в целия Европейски съюз

14-05-2020     0      225

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години, като спрямо предходния период (2016 - 2018 г.) се увеличава с 0.1 година. Това съобщиха от НСИ.
България е страната с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83.5) и Италия (83.4 години).
Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.5 години.
За периода между 2009 и 2019 г. увеличението при мъжете е с 1.6 години, а при жените - с 1.4 години.
Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3.0 години по-висока (75.8 години) отколкото на населението в селата (72.8 години).
Спрямо 2009 г. за населението в градовете увеличението е с 1.9 години, а за населението в селата е с 0.6 години.
Очакваната продължителност на живота варира от 72.8 години в област Враца и област Сливен до 76.7 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната.
Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.9 години), а най-малка - в област Кърджали (5.7 години).

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Как ви действа пролетта?


  Виж резултатите
Видеo