Белгийски инвеститор с инвестиционно намерение във Видин

16-01-2019     0      359

 Люк Хеспилс от Белгия, собственик на фирма „Hebaco“, занимаваща се с производство на земекопно оборудване се срещна общинското ръководство на Видин. Предмет на разговора бе установяване на контакт с партньори за производство на метални багерни кофи в нашия град, както и предоставяне на терен или готова производствена база, която да бъде преоборудвана за ново производство на бързосменници. Инвестицията е с цел производствена и търговска дейност.

Собственикът на фирмата беше информиран, че във Видин има Професионална техническа гимназия и филиал на Русенския увиверситет „Ангел Кънчев“ с технически специалности, чиито кадри биха могли да се ангажират в бъдещото производство.