Безработен си.Регистрацията в Бюрото по труда става вече с по-малко документи

27-12-2018     0      441

Регистрацията в регионалните Бюра по труда ще става с по-малко документи. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха одобрени от правителството, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

С промените трябва да отпадне изискването при регистрация, търсещите работа лица да представят документи, удостоверяващи общ или служебен стаж, както и осигурителен стаж. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт. Чрез промяната се определят и нормативни изисквания за разработването на проекти на програми за заетост и обучение от браншови организации, институции и организации. Дефинират се и критериите за оценка на тези програми от страна на комисиите за подбор и оценка, назначавани със заповед на министъра на труда и социалната политика. Въвеждат се и нормативни срокове за извършване на оценката за допустимостта на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална или държавна помощ.

Целта на промените е да се облекчи съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица. Освен това се очаква да се подобри качеството на програмите за заетост и обучение и да се оптимизира работа на комисиите за подбор и оценка на тези програми.


Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo