Черепишкият манастир е на сухо, без режим за хората във Врачанско

27-01-2020     0      373

Пресъхнал е единственият водоизточник, от който се захранва Черепишкият манастир „Успение Богородично“ и няма друга алтернатива за водоснабдяване на светата обител. Това съобщи управителят на „ВиК“-Враца Ангел Престойски на работна среща между представители на асоциацията и оператора.  „Другите водоизточници, които са пресъхнали, са каптаж „Мътница“, който подава вода за населени места от община Криводол и каптажите за селата Долна и Горна Кремена. В тези населени места няма въведен режим във водоснабдяването, тъй като за тях се осигурява питейна вода от други водоизточници, в т.ч. и от магистрален водопровод от хидровъзел „Среченска бара“, допълни той.

Престойски представи успокояващи данни за състоянието на хидровъзел „Среченска бара“. Към настоящия момент в язовира има резервирани 11 млн. при максимален капацитет от 15 млн. кубични метри вода. Ежемесечно, по водоснабдителни системи „Враца“ и „Монтана“ се ползват около 1,5 млн. кубични метри, което представлява количество, достатъчно за удовлетворяване нуждите на населението за седем месеца, без да се взема предвид притока на вода по естествен път в язовира. Управителят на „ВиК“ ООД – Враца разясни, че няма режим във водоснабдяването на населените места от област Враца. Разяснено бе, че при възникване на необходимост от алтернативно водоснабдяване на населението в областта, ВиК операторът ще положи необходимите усилия за решаване на проблемите.

Управителят на водоснабдителното дружество акцентира на обстоятелството, че „ВиК“ ООД – Враца обжалва Решение № Ц37 от 23.12.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на по-високи цени на водоснабдителни и канализационни услуги за ползване на хидровъзел „Среченска бара“.

„В Инвестиционната програма на  дружеството за 2020 г. ще бъдат заложени за изпълнение само реконструкции във ВиК инфраструктура, които са крайно необходими. Усилията на дружеството приоритетно ще бъдат насочени към участъци с голям брой аварии и такива, за които има осигурено финансиране от страна на публичните собственици за цялостно асфалтиране на пътните настилки. В следващите три години основният приоритет на оператора е акумулиране на средства за съфинансирането на предстоящата реализация на Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, каза още Престойски.

На работната среща присъства и координаторът на проекта инж. Мариана Рашева, която представи подробна информация за напредъка по проекта. Пояснено бе, че всички дейности като строителство, надзор, информация и комуникация, организация и управление на проекта ще бъдат осъществявани от търговски дружества, избрани по процедури, проведени по реда на Закона за обществените поръчки. Процедурите за изготвяне на проектно предложение и доклади за съответствие на идейните проекти вече са приключили. Предоставените от МРРБ идейни проекти за изграждане на ВиК инфраструктура за градовете Бяла Слатина, Враца, Козлодуй и Мездра са съгласувани и одобрени от общините. Избрано е консултантско дружество за подготовка на тръжна документация. Стартирана е най-голямата обществена поръчка за инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/ за изграждане и реконструкция ВиК инфраструктурата на стойност около 38,9 млн. лева без ДДС.

Инж. Рашева добави, че са обявени обществени поръчки за организация и управление на проекта и изпълнение на мерки за информация и публичност. Като в процес на подготовка са тръжните документи за изграждане на 2 бр. навеси в ПСОВ Враца и Козлодуй, изграждане на 700 м от Магистралния водопровод от „Среченска бара“ в района на гр. Враца, документация за избор на строителен надзор, както и документация за изграждане на географска информационна система /ГИС/.

Присъстващите на работната среща изразиха единодушно становище, че гаранция за дългосрочно развитие и устойчива експлоатация на ресурсите във ВиК сектора са добрият диалог и взаимодействие на всички, ангажирани в отрасъл ВиК лица и апелираха към гражданите, в месеците с ниски температури да зазимяват външните чешми, за да защитим този скъпоценен природен ресурс.

коментари

Добави своя коментар