Д-р Нигяр Джафер: Новият здравен модел има доста предизвикателства

15-07-2019     0      226

„Няма човек, който да не желае промени в здравеопазването. ДПС 15 години настояваме да има демонополизация на НЗОК. Този модел обаче има много предизвикателства. Има условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се осъществи представения модел от г-н Ананиев. На първо място е единната информационна интегрирана система. Трябва да има база данни, чрез която да работят всички фондове, които и да са те“, каза пред журналисти депутатът от ДПС д-р Нигяр Джафер след кръглата маса, на която беше представено предложението за нов здравноосигурителен модел. „Остойностяването на дейностите - в един ясно дефиниран основен пакет, който ще бъде финансиран. На трето място – ясни медицински стандарти и правила за добра медицинска практика. На следващо място – трябва да се изравни размерът на вноските, които внася държавата за пенсионерите и децата, тъй като в противен случай се губи един финансов ресурс, който ще бъде проблем. Трябва да има гаранционен фонд, за да се гарантира финансовата стабилност на фондовете. Трябва да има и рисков пул, който да гарантира, че няма да се селектират пациенти.

Ние ще зададем въпрос на финансовото министерство и на министерството на здравеопазването дали са склонни да повишат вноските, така че всички пациенти да бъдат равнопоставени и за пенсионерите да се плаща толкова, колкото плащат хората, които работят“, заяви д-р Джафер.