Дават безвъзмездно пари за спасяване на дивеча и от наводнения

30-11-2018     0      346

По-голямата част от безвъзмездната финансова помощ чрез трансгранични проекти е за развитие на туризма и опазването на околната среда. Нови 12,1 млн.евро ще бъдат инвестирани в пограничния регион между България и Сърбия. Средствата ще бъдат разпределени между 41 нови проекта. Повече от половината средства са за проекти за развитие на туризма и опазване на околната среда, а малко над 3,3 млн. евро са средствата за стимулиране на младежки инициативи в пограничния регион. Два са одобрените проекти за област Враца по Приоритетна ос 3 „Околна среда“. Първият от тях е на Община Борован и касае инвестиции в преодоляването на риска от наводнения. Вторият проект е на Ловно – рибарско дружество – Враца и цели запазване популацията на различни видове дивеч в трансграничния регион. Общият бюджет на програмата в програмния период до 2020 г. е 34,1 млн. евро, а стратегическата й цел е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение. Допустимият регион обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Софийска област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия. Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Национален партниращ орган е Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.