До 2027 г. всички индивидуални уреди за отчет на топлинната енергия трябва да са дистанционни

16-10-2020     0      206

В изпълнение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност са приети Препоръки от Европейската комисия, съгласно които до началото на 2022 г. всички уреди за измерване на консумираната от клиентите топлинна енергия следва да бъдат такива осигуряващи дистанционен реален ежемесечен отчет. Това се прави с цел оптимизация на потреблението и намаляване разходите на домакинствата, като им се осигури възможност за по-добро управление на комуналните услуги, които ползват. 
В Препоръките е разписано, че от 25 октомври 2020 г. следва да се промени начинът на отчет и повиши информираността на клиентите за реалното им потребление, като това трябва да става 2 или 4 пъти годишно и от 01.01.2027 г. следва да се премине изцяло на дистанционен ежемесечен отчет.
Първоначално европейският план е бил времето за подмяна уредите да бъде по-кратко, но българската страна е поискала удължаване на срока до 2027 г., за да може всички домакинства ползващи централно топлоснабдяване, които у нас са над 600 000, да се преоборудват реално, без да понасят особена финансова тежест.
Към днешна дата някой от топлофикациионните дружества вече предлагат безплатен монтаж на новите устройства.
В момента в България на експертно ниво се водят разисквания по обличането в закон на изпълнението на самата директива в България. През есента обсъжданията трябва да приключат и законът да бъде приет официално.

 

коментари

Добави своя коментар