До края на декември здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар

02-12-2019     0      194

От днес до 31 декември здравноосигурените граждани могат да сменят личния си (общопрактикуващ) лекар, като се регистрират при нов.

Такава пререгистрация се извършва два пъти годишно – през месеците юни и декември, като гражданите имат право да изберат общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на територията на цялата страна. За сравнение през юни т.г. 3053 от здравноосигурени лица във Врачанско са сменили личния си лекар. Преди това пък през декември 2018 г. от тази възможност са се възползвали 4782-ма човека.

От РЗОК поясниха, че гражданинът, който иска да смени личния си лекар, трябва да закупи от медицинска книжарница регистрационна форма за постоянен избор. С попълнения формуляр той трябва да отиде при предпочетения нов общопрактикуващ лекар, като представи също здравноосигурителната си книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. Ако той все още няма здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на ОПЛ.

 За пререгистрацията не е нужно гражданинът сам да се отписва от листата на досегашния си личен лекар. Това, както и включването в пациентската листа на новоизбрания лекар, се извършва по служебен път от районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

 За улеснение на гражданите, в РЗОК са изложени списъци с имената, адресите, телефонните номера и специалностите на лекарите, сключили договор със здравната каса.

 Когато здравноосигурен гражданин пребивава в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направи временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото, извън постоянното си местоживеене. Изборът се осъществява с регистрационна форма за временен избор.

 Когато здравноосигурен гражданин пребивава в друго населено място за срок до един месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар, който има договор с РЗОК. При представяне на здравноосигурителната си книжка, пациентът заплаща на лекаря само потребителска такса. Ако му бъде поискано да заплати за оказаната медицинска помощ, той трябва да изиска от лекаря финансов документ за платените суми.

 Основните причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или на адресната регистрация на гражданина, създаване или разпадане на лекарска практика, прекратяване на договор на общопрактикуващ лекар от страна на здравната каса, недоволство от качеството на медицинското обслужване.

 

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Как ви действа пролетта?


  Виж резултатите
Видеo