ДПП "Врачански Балкан" стартира нов проект по ОП "Околна среда"

18-10-2020     0      178

В Природозащитен Център „Натура” бе представен проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца”, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
Проектът е разработен и спечелен от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ към Изпълнителна агенция по горите. Той е насочен към организирането и провеждането на информационна кампания за възможностите на Натура 2000 зоните на територията на общините Враца, Мездра, Козлодуй и Роман.
По време на пресконференцията директорът на ПП „Врачански Балкан“ инж. Николай Ненчев представи основните дейности по проекта, които включват създаване на медийни партньорства, информационни срещи и обучения със заинтересованите страни, специални събития с ученици на различни възрасти, промоция на Натура 2000 зоните в традиционни масови прояви в ключовите общини.
„Целта на проекта е да бъдат обхванати минимум 10 000 човека. Като краен резултат ще бъде създаден капацитет в заинтересованите страни за мрежата и нейните възможности и в крайна сметка изградена и поддържана споделена визия за Натура 2000 в областта“, сподели още инж. Ненчев.
Продължителността на проекта е 18 месеца, а общата стойност е 71 400 лв. от които 60 690 лв. европейско и 10 710 лв. е национално съфинансиране.

 

коментари

Добави своя коментар