Две нови станции отчитат чистотата на въздуха в Монтана, 50 домакинства получиха екологични уреди за отопление

20-09-2020     0      170

В Монтана 50 домакинства получиха безплатно нови екологични уреди за отопление през зимата. Мярката е част от пилотната фаза на проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух, изпълняван по програма LIFE на Европейския съюз. В града са монтирани и две мобилни станции за измерване нивата на фини прахови частици и полициклични агрегатни въглеводороди. Показателите от тях ще могат да бъдат проследени на електронно табло на сградата на общината и на сайта на програма LIFE. Чрез станциите ще може да се отчита и причината за замърсяването на въздуха.

Монтана е първата от 6 общини, която изпълни пилотната фаза от интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”. В него координиращ бенефициент е Столична община, с бенефициенти партньори Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана.

„Наблюдавам работата на общините през последните 20 г. и Монтана е сред първите, които реализираха европейски проекти във всички сфери на околната среда. От 6-те общини в интегрирания проект, Монтана е най-малка, но изпълни всичките си дейности в пилотната фаза. От изпълнението на този проект, зависят преговорите за новия финансов ресурс, който ще отпусне ЕС на България в следващия програмен период”, заяви Нона Караджова – бивш министър на екологията и член на управителния орган на програма LIFE.

Бюджетът за Община Монтана в този проект е близо 1 746 000 лв. Собственото участие е към 699 000 лв. По проекта ще бъдат подменени уредите на 528 домакинствата от Монтана, като 50 домакинства са обхванати в пилотната схема, а останалите 478 са включени в основната схема, която ще се реализира през следващите 4 г.

Очакваното намаление на емисиите на фини прахови частици е 8 тона годишно.

коментари

Добави своя коментар