Глобяват, ако лепим реклама "където ни скимне"

14-01-2019     0      296

 

 

Служители на звено „Инспекторат“ към Община Враца съставиха акт на лице, нарушаващо Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Враца.

Нарушителят е установен по време на разлепване на рекламни материали на нерегламентирани за това места на ул. „Петропавловска“ – електрически стълбове, жилищни блокове и гаражи.

Проверките на експертите от звено „Инспекторат“, свързани с изпълнението на общинските наредби, продължават.