инж. Радослав Михайлов: Ще продължим да инвестираме в устойчивото развитие на Топлофикация Враца

13-08-2020     0      205

"Ще продължим да инвестираме в устойчивото развитие на Топлофикация Враца", заяви инж. Радослав Михайлов. Той разказа повече за „Топлофикация Враца“ и за дейността й.

Топлофикация Враца е създадена далечната 1968 година, като приемник на индустриалната котелна централа „Градска”. По това време топлоцентралата е снабдявала с промишлена пара текстилния комбинат “Вратица” и другите предприятия в Източно индустриалната зона на града. През следващите години предприятието е развивало своята топлофикационна мрежа, обхващайки 60% от сградите в града. В средата на 90-те години е извършена подмяна на горивната база от мазут на природен газ на отоплителните централи „Градска” и „Младост”, които се превръщат в основни топлоизточници.

През 2004г. дружеството е приватизирано и тогава се разработва и прилага проект за повишаване на енергийната му и икономическата ефективност. Въвежда се високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. През 2013г. заработи инсталация за изгаряне на биомаса с топлинна мощност 5 мв.

  Каква е посоката, в която искате да се развива Предприятието?
Нашата основна цел е да предлагаме качествени услуги на изгодни цени за нашите абонати. Инвестираме в подобрения на съоръженията ни и влагаме средства в иновативни решения, с цел да бъдем гъвкави и в крак с промените в нашия сектор. Постоянно извършваме ремонти и обновления по цялата топлопреносна мрежа, за да се гарантира нейната изправност. През този летен сезон успяхме в много кратки срокове да извършим всички планирани ремонти, без това да оставя абонатите ни дълго време без топла вода. Това е посоката, в която ще работим и занапред.

За нас е от огромно значение комуникацията с клиентите ни и това ще бъде политиката, която ще продължаваме да следваме. За да сме полезни на абонатите си и да могат те да имат постоянна връзка с нас, пуснахме единен национален телефон 0700 89 032. Периодично подготвяме анкети по актуални въпроси, които ги засягат, за да можем да разберем какви са техните очаквания към нас и вижданията им.       
Вярвам, че с усилена работа и непрекъснато подобряване на услугите ни ще успеем да надградим досега постигнатото и да бъдем конкурентни на пазара. Живеем в динамичен свят и за да запазим позициите си, трябва постоянно да следим всички нови изисквания, свързани с дейността ни. Ние работим с плам и в това, което правим, винаги сме влагали ум и сърце.

  Като директор на голяма топлофикация, бихте ли ни казали в дългосрочен план как виждате бъдещето на топлофикационните дружества в България предвид зелената политика, която е подела Европа?
За да отговорим на изискванията за намаляване на емисиите въглероден диоксид, е необходимо да се въведат иновативни технологии и да работим с по-екологични горива. Смятам, че в този процес голяма роля ще изиграе биомасата като един от най-екологичните и най-евтините алтернативни енергийни източници. Именно по тази причина ние започнахме усилена работа по нейното внедряване в производствената дейност.

Като че ли обаче, поне на този етап, не се използва много потенциалът на биомасата или греша?

Не, не грешите. У нас все още не използваме целия енергиен потенциал на биомасата, независимо, че има разработена национална дългосрочна програма за насърчаване на използването на биомаса за периода 2008-2020 г. Още през 2007 г. е приет и Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, който също насърчава употребата им. Надявам се в бъдеще това да се промени.

  Кой е най-ценният съвет, който сте получавали?
Смятам, че за да бъде успешен един човек, той трябва всеки ден да учи нови и нови неща. Както вече казах, живеем в динамично време и трябва да сме в час с всички новости. Винаги съм се отнасял с голямо уважение към всеки съвет, който съм получавал било то в личен план или за работата ми като цяло.

Може би най-ценният за мен съвет е бил винаги да влагам душа в работата си и един ден тя ще бъде оценена. Днес за мен най-голямото признание  е да успея аз и екипа ми да отговорим на дадените обещания през абонатите ни, които са повярвали в нас и са ни се доверили.
Когато носиш отговорност за голямо предприятие като нашето, в което работят много хора в екип, винаги трябва да постъпваш по начин, по който не оставят въпроси или съмнения относно всяко едно действие или решение. Топлофикация Враца е това, което е, благодарение на всеки един работещ в нея.

  В края на разговора може ли да ни разкажете малко повече за Вас?
Завършил съм Технически университет във Варна - специалност "Топло и масообменна техника". Работил съм в "Химко" - Враца като механик на Котелен цех, технолог в Отоплителна централа "Младост" и началник отдел "ПТО". От 2008 г. съм главен инженер в "Топлофикация - Враца", а от края на ноември 2013 г. съм изпълнителен директор на дружеството.

БЛИЦ

коментари

Добави своя коментар