Изплащат възнагражденията на секционните избирателни комисии

30-05-2019     0      199

Готов е графикът за изплащане на възнаграждения на секционните избирателни комисии /СИК/ за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. От 1 до 30 секция -  на 04.06 2019 г., от 31 до 60 секция - на 05.06. 2019 г., от 61 до 90 секция - на 06.06. 2019 г. и от 91 до 110 секция - на 07.06.2019 г..

Възнагражденията ще се изплащат във фоайето на Градска концертна зала и ще се получават Л И Ч Н О, при представяне на удостоверение от РИК и лична карта от 09-12 и от 13 - 16 часа.