Какви ще бъдат последиците от законовата уредба за хората с увреждания?

28-03-2019     0      261


Изминалата 2018 година „е изпълнена с несигурност, с перипетии и напрежение за хората са увреждания“, породени от новата нормативна уредба. Реформата в ТЕЛК, новата Наредба за оценка на загубената работоспособност, постигнатите Закон за хората с увреждания и Закон за личната помощ с „красиво написаните правно норми“, дано бъдат „стъпки в правилната посока, а не дискриминиращи фактори“ за определена част от хората с увреждания. Оценка само на едно водещо заболяване от ТЕЛК, лишаване от добавка за чужда помощ с наемане на личен асистент на хора с увреждане в трудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване – това са плашещи последици от законовата уредба, касаеща хора с увреждания в България, се казва в годишния отчет на Основната общинска организация на Съюза на инвалидите в Мездра.
Кметът на Мездра инж Генади Събков, който беше гост на мероприятието, се съгласи с факта, че държавата е длъжница на хората с увреждания и доста неща трябва да се променят.  Кметът призова присъстващите: „Бъдете малко по-активни в исканията си към нас. Ще намерим възможност тези дребни неща, които ви дразнят, вълнуват, които ви пречат да живеете по-щастливо, да ги коригираме."
Събранието продължи с дискусия, от която стана ясно, че за 50 души с увреждания е осигурена работа по програма на „Бюро по труда“.