Кой му пука? Колко ли хора умират заради по-високите стойности на серен диоксид

25-07-2019     0      196

Европейската комисия ще предяви иск срещу България пред Съда на ЕС заради лошото качество на въздуха. Кой, обаче, му пука? В страната не се спазват пределно допустимите стойности на серен диоксид. Целта на комисията е защита на здравето на гражданите от лошото качество на въздуха, съгласно насоките в съобщението на комисията от май 2018 г., озаглавено "Европа, която закриля: чист въздух за всички".

В България, данните за серния диоксид, предоставени от държавата, показват трайно неспазване на пределно допустимите почасови и дневни стойности в югоизточната част на страната, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи. От 2005 г. са в сила разпоредби на ЕС за пределно допустимите стойности и концентрацията на серния диоксид в атмосферния въздух. Те започнаха да се прилагат за България от присъединяването й към ЕС на 1 януари 2007 година.

Страната ни за втори път не спазва стандартите на Съюза за качеството на въздуха и това е втори иск пред Съда на Европейския съюз. В решение от 2017 година съдът потвърди, че България не е спазила пределно допустимите стойности за прахови частици.

Колко обаче са случаите на преждевременна смърт заради високата концентрация на серния диоксид? Това никой не съобщава.

Снимката е илюстративна


Топ снимка


Анкета

Как ви действа пролетта?


  Виж резултатите
Видеo