Международни училища-партньори се запознаха с проблемите на бежанците

25-07-2019     0      201

Средно училище „Христо Ботев“ във Враца успешно изпълни проект „Бежанци и мигранти търсят своето бъдеще в обединена Европа /минало-настояще-бъдеще/“, финансиран от  програма „Еразъм+“. Проектът е с продължителност 36 месеца и участие взеха представители на средни училища от  Кипър, България, Гърция, Румъния, Италия, Турция, Словакия, Португалия

            По време на работните срещи бяха осъществени множество срещи с правителствени и неправителствени организации, занимаващи се с бежанци и мигранти и беше споделен опит за справяне със ситуации, възникващи по време на тяхното пребиваване на териториите на страните.

             Семинар на тема "Търсене и спасяване", организиран от кипърския екип, с участието на  професионалисти -  членове на спасителния екип на кипърската отбрана и работно ателие  на тема "Първа помощ" организиран  и осъществен със съдействието и участието на членове на Малтийския орден бяха организирани по време на визитата в гр. Лимасол, Кипър. Посещението на остров Лесбос, Гърция беше едно от изпълнените с най-много срещи и разговори с бежанци и мигранти, тъй като всички участници в мобилността имаха възможност да  се запознаят с членовете на  доброволен екип за спасяване и настаняване  на пристигащи бежанци на остров Лесбос. Беше посетен бежански лагер на острова и представителите на всички страни прекараха един ден в лагера (хранене, грижи за здравословни проблеми и т.н.). Проведохме разговори с много от бежанците и се запознахме отблизо с проблемите, пред които са изправени както и причините, които ги карат да напуснат своите страни.

Срещата във Враца беше една от най-емоционалните и вълнуващи, тъй като беше единствената по време, на която български ученици и техни връстници от страните -участнички в проекта имаха възможност да прекарат пет незабравими дни заедно. Те сформираха отбори, които се запознаха със значими личности и места, свързани с Враца и региона  и представиха своите презентации пред учителите и учениците. Българският екип, с помощта на представител на местната телевизия, организира семинар на тема "Как да създадем и управляваме радио / телевизионна станция?".

Всяка една от държавите беше изготвила презентация, покриваща исторически период от развитието на човечеството и миграционните процеси по това време -  "Исторически и съвременни причини за миграцията“. Процесът беше разгледан от различни страни, като бяха отчетени  причини като безработица, политическа ситуация (война, промяна на границите, преследване на политически противници, силни религиозни убеждения),  икономическата криза и др. Представител на отдел Миграция във Враца, представи пред участниците в обмена законовата рамка за придобиване на статут на бежанец и гражданство.

Работната среща в гр. Арад, Румъния беше свързана с участие в семинари на теми: „Начини за привличане на бежанци и мигранти в живота на общността“, „Изучаване на  законовата рамка за миграция в България, различните статути при получаване на гражданство и отговори на множество въпроси поставени от присъстващите, влиянието на миграцията и откъсването от родината на младите хора“. По време на престоя в Румъния посетихме град Надлак и Средно училище там. Училището се посещава от Словашко малцинство и на място се запознахме с  историческите, социални и икономически фактори, обуславящи тяхното присъствие.

Домакините бяха организирали среща с представител на Генералния инспекторат за бежанците в Румъния, който ни запозна с настоящата ситуация, свързана с присъствието на бежанци и мигранти на територията на Румъния.

По време на срещата в гр. Катания, Сицилия посетихме приемната  общност „Casa Nazareth“ във Виагранде, Катания. Тази среща е свързана с насърчаване на културното многообразие и осведоменост, повишаване на разбирането и толерантността за хората от различни етнически или религиозни групи, така че учениците, които са или от семейства на бежанци  или имигранти, по-лесно  да се интегрират  в образователната общност. 

Във връзка с изпълнение на цели,  свързани с осъзнаване, че миграцията е неизбежен процес, който би могъл да донесе някои ползи за общностите и, че миграцията е непрекъснат процес в целия свят, както и с насърчаването на младите хора да разработват методи за гладка интеграция на мигрантите и бежанците в местната общност, което ще е от полза за всички мигранти/бежанци, както и за обществото като цяло, със съдействието на домакините участниците от Средно училище „Христо Ботев“-Враца посетиха приемна къща за непридружени непълнолетни мигранти "IL NODO". 

По време на финалната среща в гр. Лимасол, Кипър и във връзка с разпространението на резултатите по проекта – представителите на училищата-партньори бяха приети на работна среща от кмета на Лимасол – г-н Никос Николайдис.

Координаторът на проекта г-н Рудолфос Караискагис запозна кмета и присъстващите членове на неговия екип с проекта, неговите цели и постигнати резултати. От страна на Кмета бе дадена много висока положителна оценка за целия проект и неговото въздействие върху училищните и социални общности в отделните страни.

Представителите на Средно училище „Христо Ботев“, Враца направиха кратка презентация на миналото и настоящето на училището и родния град и връчиха рекламни материали, и традиционни местни продукти.Топ снимка


Анкета

Къде ще почивате през лятото?


  Виж резултатите
Видеo