Министерство нагажда статистиката, докато младите се редят пред Терминал 1

09-03-2018     0      395

 

 

Днес, във Враца, Регионалният съвет за развитие на Северозапада обсъди вариантите за новото статистическо райониране на  страната, регламент на Европейската комисия. Все пак сме  страна – членка на ЕС. След него вероятно ще последва и ново административно делене на България. Установено е, че Северозападен регион не отговаря на изискването за райониране, тъй като няма минималния брой население от 800 000 души. Той включва проблемните области Видин, Монтана и Враца.

За да изпълни европейското изискване, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е приело 3 варианта, които биха решили проблема, според него.

Дотук добре. Но критериите и за трите варианта са географски – в единият механично към него се прехвърлят две области – Габрово и Велико Търново. При вторият вариант ще бъдат обединени Северозападен и Северен централен район, а при третият – сливат се Северозападен и Югозападен регион, без София-град. Така министерството ще изпълни задачата, поставена от Европа, но с нищо няма да реши икономическите проблеми на региона.

 Тогава? Това статистическо разделение е проформа, просто ще се вложат средства и времеви ресурс, за да изпълним изискване, което с нищо няма да подобри живота в тези обеднели места. Какво има тогава да се обсъжда? Нито един от вариантите не ще промени нещо в развитието на регионите. Единствено ще завъртим бюрократичната машина и с европейски стил на изразяване ще пълним папките със стотици изписани листа.

А Северозапада все повече и повече се обезлюдява. Младите се редят пред Терминал 1, защото в най -бедния в Европа регион няма работа за тях.   Днес, за да изпълним изискването на Европа, към него ще присъединим областите Габрово и Велико Търново. Не се ли включат икономическите критерий, утре и половин България няма да му стигне на този Северозападнал /както го наричат местните хора/ регион, за да изпълни нечии изисквания. Днес нагаждаме статистиката към изискванията. А утре?!