Мизия се събужда бавно след потопа

12-07-2018     0      312

Улиците в Мизия ще бъдат възстановени, а канализацията за дъждовна вода ще бъде рехабилитирана и разширена, тъй като сега съществуващата не може да поема води с такава интензивност. В авариен режим ще бъдат изчистени последиците, след това ще започне цялостно укрепване на инфраструктурата. В момента се осигуряват допълнителни водоноски, които са необходими за измиване и изчистване на свлечената земна маса, и още няколко машини – т.нар. бобкат, които са най-маневрени и ще помогнат за разчистване на засегнатите улици и възстановяване на настилката.

Това ще коства средства. Индикативната стойност на разходите за възстановяване на инфраструктурата в общината е до 3 млн. лв. Вече се прави описание на щетите и ще се изготвят количествено-стойностни сметки. Средства ще бъдат отпуснати и от Комисията за подпомагане и възстановяване към Министерския съвет. Част от изпълнените възстановителни дейности по язовир „Рогозен 1“ са унищожени от валежите. Засегнат е главно преливникът. Към момента не може да се даде оценка. Уверението на фирмата изпълнител - „Транспортно строителство и възстановяване“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е, че щетите ще останат за нейна сметка. Предстои да се направи опис, който трябва да приключи максимално бързо Уточнено е, че е необходимо максимално бързо да се възложи на инженеринг ремонта на яз. „Бързина“, за който има осигурени около 1 млн. лв. от Министерския съвет. Трябва да се реши и проблема с Борован, където са каскадно разположени общински язовири. Започнато е отдолу нагоре, защото това са най-компрометираните и най-проблемните съоръжения. Ще бъде осигурен и финансов ресурс, така че от добрата воля на Община Борован, кмета и Общинския съвет зависи максимално бързо да предприемат действия по предаване собствеността на язовирите, за да може след това да се изпълнят аварийно-възстановителни работи по тях, така че да се реши в цялост проблемът с течението на река "Скът". Принципал на съоръженията в момента е Общинският съвет. Ако общината не ги предаде на Министерството на икономиката, но продължава да не ги стопанисва добре, могат да бъдат наложени санкции.

Търсят се възможности за осигуряването на нова пътна варианта между село Крушовица и  Липница, което би решило част от проблема със сблъскването на водните течения на р. "Скът" и каскадните язовири от р. Хайредин. Това ще даде дълготраен ефект върху цялата ситуация с бъдещи наводнения в региона.

 


Топ снимка


Анкета

Очаквате ли коледно-новогодишен бонус към възнаграждението си?


  Виж резултатите
Видеo