Монтана използва чешки метод за насърчаване на предприемачеството

19-09-2018     0      269

 Споразумение за сътрудничество бе подписано между Технологичния център в Храдец Кралове – Чехия, и „Технологичен парк” ЕООД – Монтана. Меморандумът бе сключен по време на семинар-дискусия, който се провежда по проект  за адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост в българската и чешката община . 

Работата на Технологичния център в Храдец Кралове бе представена от директора инж. Ондржей Зезулак и start-up мениджъра Иржи Щиепан. Политиките и мерките за развитие на малките и средни предприятия на местно ниво  бяха акцент в презентацията на д-р Карел Вит – ръководител на Отдела по стратегическо развитие и управление на проекти в Община Храдец Кралове. „Тъй като Чехия стана член на Европейския съюз преди Българя, можем да Ви бъдем полезни и с информация за проблемите и трудностите, с които сме се сблъскали и начините, по които сме ги преодолели, както и да споделим грешките си, за да не ги допускате и вие.“ – каза д-р Вит.

Икономическият профил на Монтана бе представен от кмета Златко Живков. Той подчерта, че в Монтана има 2340 микро-, малки и средни предприятия. От тях 35 фирми са с персонал над 200. Тук са и 5 от компаниите, включени в класацията на стоте най-големи фирми в България. Въпреки че общината е водеща в Северозапада, тя не е достигнала нивата на икономически най-развитите райони в страната.Кметът Живков очерта и ролята на местната власт като катализатор за икономическото развитие.

В програмата на семинара бяха представени резултатите от ситуационния анализ на бизнес средата в Монтана, проведен по проекта. „Този анализ е здрава основа за бъдещи мерки за насърчаване на бизнеса. Идеи за тях ще бъдат взаимствани и от партньорите ни от Храдец Кралове, но практиката показа, че екстраполирането на внесени отвън модели не е работещ вариант. Те трябва да се адаптират, за да бъдат адекватни на местните условия. Тук голяма е ролята на местните политики.“ – подчерта авторът му Андрей Лалов – преподавател в УНСС по социология и стратегическо планиране, с над 15 годишен опит в маркетинговите анализи и в планирането и управлението на европейски програми.