На 31 октомври изтича крайният срок за плащане на местните данъци и такси

17-10-2020     0      233

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси на 31 октомври 2020 г. изтича крайният срок за плащане на:

Данък върху недвижимите имоти;

Такса битови отпадъци;

Данък върху превозните средства;

Патентен данък.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ ЕАД - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 - патентен данък,

44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,

44 23 00 - данък моторни превозни средства,

44 24 00 - такса битови отпадъци.

• на касите на Община Мездра в Центъра за информация и административни услуги на гражданите, включиттелно чрез ПОС устройство,

• на касите на „Български пощи“ ЕАД,

• в офисите на „Изипей“ (Easypay) АД,

• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД,

• в Банка „ДСК“ ЕАД,

• в Кметствата по населени места.

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Планирахте ли вече лятната си отпуска?


  Виж резултатите
Видеo