Продавач на чуждо зърно влиза в зандана

10-07-2019     0      416

 

 

В.А. бил управител на „Т.С.“ ООД, вписано в Регистъра на търговците на зърно. Дружеството имало сключен договор за съхранение на зърно с „А.“ ЕАД - регистриран публичен склад, собственик на зърнохранилище във Враца.През пролетта на 2011 г. управляваната от подсъдимия А. фирма сключила договор за отговорно пазене със земеделски производител „Д.А.“ ЕООД – Монтана. Съгласно него той се задължавал да съхранява слънчогледово семе и пшеница, без право да продава стоките на трети лица, да ги заменя и подменя без изрично писмено нареждане от страна на възложителя – „Д.А.“ ЕООД.

В изпълнение на така сключения договор през м. ноември - декември 2011 г. 1368,700 МТ пшеница и 1458,488 МТ слънчогледово семе били транспортирани и приети в зърнохранилището във Враца. Съставени били констативен приемо-предавателен протокол и складова разписка. Зърното следвало да се съхранява, докато бъде постигнато съгласие за окончателна продажна цена.

В началото на м. май 2012 г. управителят на „Д.А.“ ЕООД се обадил до склада на „А.“ във Враца, за да получи информация относно съхраняваната стока. Служителят на зърнохранилището обяснил, че то било извозено по разпореждане на управителя на „Т.С.“ ООД – подсъдимия В.А. При изясняването на случая първоначално той отрекъл да е продал зърното. Впоследствие признал за стореното, като заявил, че то не му било платено.

В хода на разследването по досъдебното производство е било установено, че приетите от „Д.А.“ ЕООД слънчогледово семе и пшеница са извозени от склада и продадени на три дружества. Според заключението на съдебно-икономическа експертиза общата им пазарна стойност възлиза на 1 854 290,34 лева.

За извършеното от подсъдимия В.А. престъпление – обсебване в особено големи размери, Окръжен съд – Враца му е наложил наказание от четири години и шест месеца „лишаване от свобода“. Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана в законоустановения срок.


Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo