Над 4000 врачани смениха личния си лекар

20-01-2020     0      223

4080 здравноосигурени лица от област Враца са сменили личния си лекар през декември 2019г. 1900 от тях са предприели промяната заради преустановяване дейността на предишните им JP-та.

3053 врачани пък са се възползвали от законовото право да изберат нов семеен лекар през юни 2019 г. Законовите срокове за свободно преизбиране на личен лекар са посочени в чл. 127 от Националния рамков договор /НРД/ за медицинските дейности. Те са всяка календарна година от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Към момента предстои стартиране на процедура по сключване на нови договори с общопрактикуващи лекари, лекари специалисти от извънболничната медицинска помощ, здравни заведения и стоматолози за работа през 2020 г. по подписаните на 23 декември м.г. между Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз Националени рамкови договори 2020-2022 г. Процедурата ще приключи до края на февруари т.г. Договарянето между Здравната каса и лекарите ще започне веднага след обнародването в Държавен вестник на новия НРД за медицинските дейност, който вече ще бъде за срок от три години. НРД за денталните дейности беше обнародван в Държавен вестник на 14.01.2020 г. и в момента се приемат заявления за сключване на договорите между Здравната каса и стоматолозите.

коментари

Добави своя коментар