Национален протест ще има. Медицинските сестри не са доволни от увеличените заплати

10-04-2019     0      256

Национален протест на медицинските сестри на 15 май ще има. Те искат стартовата заплата за всички медицински специалисти да е равна на две минимални работни заплати или 1120 лева. Не са съгласни да се достигне само размера по Колективен трудов договор от 950 лева. Наред с това са притеснени от факта, че се говори за медицински специалисти, които са в болници, което не значи, че увеличението е за всички здравни специалисти. Не влизат в сметката на правителството белите престилки, които работят в детско-училищно здравеопазване, в домове за медико-социални грижи, в старчески домове, ДКЦ и в затвори. Освен това, на много места вече тази основна заплата е достигната - 950 лв.