Назначават съдии в Козлодуй и Лом

12-03-2019     0      244

Свободните места са шест и са в Лом, Козлодуй, Провадия и Средец. Първенците в класирането, което бе публикувано още на 17 януари, са Ивaнĸa Πeнчeвa, Coнa Гapaбeдян, Cиpaнyш Apтинян, Ивaн Йopдaнoв, Лopa Димoвa и Бopиcлaв Meтoдиeв.

Класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища имат 7 дни да депозират декларациите си за несъвмеситмост, съобщиха от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Кандидатите трябва да декларират пред кадровия орган, че нито един от тях не е народен представител, кмет или общински съветник; не заема длъжност в държавни органи, в общински органи, както и в институции на Европейския съюз; не упражнява търговска дейност под каквато и да е форма, не получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец и  не упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност; не членува в политически партии или коалиции, в организации с политически цели, не извършва политическа дейност, не членува в организации и не извършва дейности, които засягат независимостта му; не е член на синдикална организация извън системата на съдебната власт.


Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo