Нищят докторите за изписани несъществуващи процедури

17-09-2018     0      576

Здравната каса включва пациентите в контрола на изразходваните пари за здраве. Тя е изпратила писма на 700 произволно избрани пациенти с информация за оказана и заплатена дейност на изпълнителите на медицинска помощ от всеки за периода 2017 г. – 2018 г., която същестува в нейната информационна система. Целта на мероприятието е да се подобри ефективността на контрола върху изразходването на обществения ресурс. Ако пациентите установят разминаване в информацията, предоставена от касата и действително получената медицинска помощ, могат да се възползват от правото си, регламентирано в Закона за здравното осигуряване, да подават сигнали пред директора на съответната РЗОК/НЗОК . Очакванията на касата са пациентите да сигнализират за неосъществена или некачествена медицинска дейност; отказан достъп до медицинска документация, за получени от медик или зъболекар сума без правно основание.