Ново попълнение в съдилища на Северозапада

18-01-2019     0      362

 

 

Районните съдилища в Козлодуй и Лом вече ще попълнят състава си. В атомния град свободното място е едно, а в крайдунавския град има две свободни позиции.Висшият съдебен съвет публикува окончателното класиране във външния конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища в страната.

В 3-дневен срок класираните трябва да подадат лично или чрез упълномощен представител в администрацията на кадровия орган, в отдел "Конкурси на съдии" заявление, а в 7-дневен срок следва да бъде подадена в деловодството на администрацията на ВСС до Комисия по професионална етика към Съдийската колегия декларация.

За участие в конкурса подадоха документи общо 109 души. До писмен изпит бяха допуснати 106 кандидати, като на проведения устен изпит на 14, 15 и 16 януари 2019 г. се явиха само 42-ма. Свободните места са шест – по едно в Провадия, Велинград, Средец, Козлодуй и две в Лом.