НСИ отчете нарастване на средната брутна работна заплата, най-нископлатени са били наетите в "Хотелиерство и ресторантьорство"

16-05-2020     0      179

Средната брутна работна заплата за януари 2020 г. е 1 323 лв., за февруари - 1 308 лв., и за март - 1 321 лева. Тя нараства с 0,3% спрямо предходното тримесечие и с 9% спрямо година по-рано, изчисли НСИ.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 236 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2 120 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 031 лева.
Най-нископлатени са били наетите в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 737 лева; "Други дейности" - 891 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 937 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния - с 8.6%.
Наетите към края на март намаляват с 25.1 хил., или с 1.1%, спрямо края на декември 2019 г., като достигат 2.26 милиона, по предварителни данни на НСИ.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голям спад има при наетите в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19.8%, "Строителство" - с 3.4%, и в "Други дейности" - с 2.0%. Най-голямо увеличение е регистрирано в дейност "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5.5%.
В края на март 2020 г. в сравнение с края на март 2019 г. наетите намаляват с 54.0 хил., или с 2.3%. Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 24.9 хил., "Преработваща промишленост" - с 20.6 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 8.1 хил., а най-голямо увеличение - в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 8.4 хиляди.
В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 22.8%, "Преработваща промишленост" - с 4.1, и "Култура, спорт и развлечения" - с 3.9%, а най-голямо увеличение е регистрирано отново в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 9.0%.

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Как ви действа пролетта?


  Виж резултатите
Видеo