Обезщетяват собствениците на имоти по трасето на пътя “Мездра-Ботевград“

07-03-2019     0      493

Публикувани са заповедите  за  обезщетения  от възникнали сервитути на проводи, пресичащи  частни  имоти  в  населените  места - Ботевград, село Скравена  и  село Новачене  във  връзка  с  изграждането  на  обект: „Модернизация на участък от път І-1 (E79) “Мездра-Ботевград“ . След изтичане на 14-дневния срок, считано от 04.03.2019 г., обезщетенията ще бъдат изплащани в община Ботевград, срещу представяне на актуални документи за собственост и удостоверения за наследници.