Обновиха пътната настилка на берковска улица

15-03-2019     0      181

Нова асфалтова настилка е положена на улица „Първи май“ в Берковица. Дейностите, които са извършени, са за цялостното й благоустрояване, предвид лошото досегашно състояние на улицата. Освен положения нов асфалт са повдигнати дъждоприемните шахти и са направени канализационни шахти и дъждоприемна решетка на кръстовището на улиците „Първи май“ и „Лале“. Фирмата изпълнител е „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София. Стойността на ремонтните дейности е в размер на 200 000 лева с ДДС, отпуснати с Постановление на Министерски съвет 165 от 07.08.2018 г. за частично финансиране на проект „Ремонт и асфалтиране на ул. „Първи май“  в   Берковица".