Обсъждат публично изпълнението на Бюджет 2019 в Козлодуй

13-08-2020     0      324

Местният парламент в Козлодуй организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджета през 2019 г. То се организира на основание на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 5, ал. 7 от Наредба №18 на Общински съвет за провеждане на обществени /публични/ обсъждания и чл. 48, ал. 1 от Наредба №17 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй.

Публичното обсъждане ще се проведе на 20 август от 12 ч. в заседателната зала на ІІ етаж в сградата на местната администрация.

Дневен ред на обсъждането:
- Годишен отчет от кмета на община Козлодуй за изпълнението на бюджета за 2019 г. по показатели;
- Обсъждане с присъстващите представители на местната общност.
 
Материалите на хартиен носител са на разположение на гражданите в Центъра за административно обслужване в сградата на община Козлодуй, ул. „Христо Ботев” №13, всеки делничен ден от 8 до 17 ч. и на електронната страница на община Козлодуй на адрес: www.kozloduy.bg

Мнения, препоръки и въпроси могат да се изпращат на посочените адреси.

 

коментари

Добави своя коментар