Общественият дарителски фонд финансира проектни предложения с до 12 000 лева

05-03-2019     0      269

От началото на месец март, Обществен дарителски фонд за Враца стартира конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по програма „Визия за Враца – 2022 година – Общност на младежта и туризма“.

Фондът ще финансира проекти за развитие на местната общност, като приоритетните области са – туризъм, неформално образование, еко-култура и спорт.

Програмата „Визия за Враца“ се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, като общата стойност на бюджета й за 2019 година е в размер на 80 000 лева.

В конкурса за проекти могат да участват юридически лица с нестопанска цел, настоятелства на училища или детски градини, спортни клубове, читалища и фирми. Партньори на кандидатстващите могат да са както структури на местната власт, така и държавни институции или техни клонове във Враца.

Сред условията на Програмата са собствен принос на кандидатите, в размер на 20% от общия бюджет на проекта. Максималното финансиране, което може да бъде отпуснато за всяко предложение е 12 000 лева.

Желаещите да участват трябва да подадат своите проекти на електронната поща на Обществения дарителски фонд за Враца – odf.vratsa@gmail.com, в PDF формат, в срок до 20:00 часа на 31 март 2019 година.


Топ снимка


Анкета

Как ви действа пролетта?


  Виж резултатите
Видеo