Общини обсъждат създаване на Биосферен парк, включен в програма на ЮНЕСКО

23-10-2018     0      408

 
Работна среща за създаване на Биосферен парк  на териториите на 4 общини: Ботевград, Правец, Мездра и Роман се проведе на 18 октомври. Създаването на биосферен парк е от имиджово значение за общините, без да имат каквато и да е свързаност с директни или финансови ползи и става на  доброволен принцип, като за целта е необходимо сключването на споразумение за взаимно сътрудничество между съответните общини.
 
Тъй като създаването на биосферен парк трябва да отговаря на съвременните изисквания на Севилската стратегия за биосферните резервати, е необходимо да се определят три зони на биосферния резерват – сърцевинна, която е строго охраняема територия; буферна, която обикновено заобикаля централната зона и служи за провеждането на дейности, включващи природозащитно обучение, рекреация, екотуризъм и преходна зона (зона за развитие), която може да включва различни селскостопански дейности или управление и устойчиво развитие на ресурсите на територията. В тази връзка на срещата беше предложено ПЗ „Училищна гора“, която се намира в с. Боженица, община Ботевград, да бъде ядрото на парка, а буферна зона да са територии от другите общини, като е желателно да бъдат включени и населени места, в които човек да може да се нахрани, да види някоя забележителност и да пренощува.
 
Ще има работна група, която ще уточни границите и териториите на всяка една община, ангажираността й по отношение създаването на биосферния парк, както и всички необходими действия за включване на Биосферния парк в програмата "Човекът и Биосферата" (MAB) на ЮНЕСКО.
 


Топ снимка


Анкета

Как ви действа пролетта?


  Виж резултатите
Видеo