Общини в България и Румъния с договор за безвъзмездна помощ

03-10-2018     0      381

 


В Огледалната зала на Музея на изкуствата в гр. Крайова (Румъния) бе подписан официално договор за безвъзмездна помощ и партньорско споразумение по проект „Добре дошли в средновековието“ („Welcome to the middle-ages”). Договорът е между Управляващия орган на програмата Interreg V-A Румъния – България (2014-2020) – Министерство на регионалното развитие и публична администрация (Румъния) и Община Мездра, представени съответно от заместник- министър-председателя и министър на регионалното развитие и публична администрация на Румъния Пол Станеску и заместник-кмета на Община Мездра  Сашо Илиев.
От страна на Териториална административна единица  – община Добрословени, договорът за мониторинг бе подписан от кмета на Общината Георге Тодорашку.