Петата драма на Врачанската болница или защо хлопна врати "Инвазивна кардиология"

15-03-2018     0      1163

След доста безрезултатни срещи, обещания и неглижиране на проблемите, с мълчалив отказ днес властта, в лицето на Министерството на здравеопазването, остави Врачанската болница  без Инвазивна кардиология. Днес изтече срокът на предизвестието от Звеното по инвазивна кардиология „Медика Кор“, а министерството мълчаливо го „пропусна“. Не прие предложенията на медицинския персонал за изграждане на кардиология и съдова хирургия. Звеното по инвазивна кардиология към МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца повече няма да лекува  пациенти с остри кардиологични проблеми. Причините, според изпълнителния директор доц. д-р Кирил Панайотов д.м., изнесени по време на специална пресконференция с медиите, са три. Работата на звеното е невъзможна без съдова хирургия, която във Врачанската болница вече е затворила врати. Втората причина е липсата на кадри в отделение „Кардиология“, което на практика също не работи. И третата, не по-малко важна е, че МБАЛ „Хр. Ботев“ дължи на Инвазивната кардиология 1 654 665 лева. Без тези близо 2 милиона лева, не изплащани от април 2016 година до днес, ръководството не е в състояние да осигурява възнагражденията на медиците.

Вероятно „Крушката си има опашка“ и мълчаливият отказ на здравното министерство също си има причина. Медици твърдят, че целта му е да изгони „Медика кор“ и на нейно място да дойде близка до властимащите фирма. Ако това наистина е така, на новата Инвазивна кардиология ще са й нужни поне 2-3 месеца, за да „влезе в час“ и  да поеме болните. През тези 2-3 месеца, врачани с остър инфаркт ще бъдат возени до Плевен или София, молейки се на Господ да не ги взима „на оня свят“. Защото за няколко месеца, например от средата на декември до края на февруари, през Звеното за инвазивна кардиология са преминали 260 пациента, 93 от които с инфаркт и реална опасност за живота. От тези пациенти 42-ма са спасени с интервенционално лечение във времето на така наречения з л а т е н   ч а с. В случая Министерството на здравеопазването лиши пациентите от този златен час.

„Всички суми с голямо просрочие към „Медика кор“ бяха предадени на частен съдебен изпълнител, но не се пристъпи към вземанията и беше проявено нужното разбиране към длъжника. Като израз на партньорска толерантност, коректност и в защита на обществената необходимост, не беше допуснато никакво нарушение на добрата медицинска практика“, убеден е доц. д-р Кирил Панайотов.

Медици твърдят и друго, което е доста вероятно, разсъждавайки върху действията на министерството: Звеното за инвазивна кардиология е поредното, затворило без перспектива врати във Врачанската болница. Може и да излезе вярна приказката, че в МБАЛ „Хр. Ботев“ ще останат 2-3 отделения, а за тежките случаи ще „хвърчат“ линейките до Плевен, Монтана и София.  

Хак да им е на врачани!  Мълчат, шушукат си „на ухо“ и страхливо свеждат поглед, сякаш не те са суверена в тази държава. В онези години и за тях геният беше рекъл “преклонената главичка, остра сабя не сече…" Да ни е честит крахът на Врачанската болница.