Петима са загинали при пожари в Монтанско, огнеборците реагирали на над 2 200 сигнала

14-01-2020     0      317

На  2 226 произшествия са реагирали служителите от РДПБЗН Монтана през 2019г. В 26 от случаите  (1,17%) повикванията се оказали лъжливи. Броят на ликвидираните произшествия за м.г. е 70,75% / 1 575 пожара/. 228 са пожарите с нанесени материални щети, а  останалите 1 347 са без материални загуби.

За сравнение през 2018г. са възникнали 926 пожара . 191 от тях са с преки материални щети и 735 без нанесени преки материални щети. През последните 5 години се наблюдава променлива тенденция при броя на регистрираните пожари, като те са най-много през изминалата година. Причината се крие в метеорологичните условия – липсата на валежи през летния период, високите температури и продължителното засушаване. Броят на пожарите в областта постепенно нараства, като съществен дял от тях са без преки материални загуби – най-често в суха растителност.

Според статистиката най-много са пожарите в жилищното стопанство, дейностите и домакинствата – 118 /51,75% от всички пожари с материални щети/. На второ място се нареждат пожарите в транспорта, складирането и пощите – 38 (16,67%). В 35 от случаите пламъците са възникнали в обекти на селското и рибно стопанство (15,35%). 8 пожара през 2019 г. е имало в обекти за търговия и ремонт (3,51%), 5 - в обекти на преработващата промишленост (2,29%), 4 - в обекти за хотелиерство и ресторантьорство (1,75%), 3 - в обекти на водопровод, канализация и сметосъбиране (1,32%), по 2 пожара - в обекти на енергетика, както и в обекти на хуманно здравеопазване и социална работа (0,88%), както и по 1 - в обекти от добивна промишленост, култура, спорт и развлечения, държавно управление, административни и спомагателни дейности и други дейности(по 0,44% от всички пожари).

 Високият процент на пожарите в жилищните сгради и транспортните средства се запазва през годините. Най-чести причини за възникване на пожари с материални загуби през 2019 г. са небрежност при боравене с открит огън - 81 (35,53%) и късо съединение – 47 (20,61%).

През миналата година е имало 25 умишлени пожара (10,97%). В 21 от случаите (9,21%), пламъците лумнали в следствие на техническа неизправност, а в причината за избухването на пламъци в 15 от случаите е в процес на установяване. 10 пожара (4,39%) са резултат от самозапалване, а 8 са избухнали след неправилно ползване на нагревателни уреди. Заради строителна неизправност са станали 6 пожара.

През 2019 г. по 2 пожара са възникнали след нарушена технология, природни явления или други причини (0,88%). Регистрирани са 14 горски пожари, като се наблюдава  значително увеличението в сравнение с предходните години на пожарите, причинени поради небрежност при боравене с открит огън – цели 81. Запазва се и големият брой пожари, възникнали вследствие от късо съединение.

 За 2019 г. са извършени 81 спасителни дейности (3,64% от всички произшествия) и 435 дейности по оказване на техническа помощ. През годината вследствие на пожари са загинали 5-ма души, като статистиката сочи, че няма съществена разлика в броя на загиналите през последните пет години. Най-често загиналите са възрастни и/или трудно подвижни хора, като тази тенденция се запазва поради демографската криза в областта и застаряването на населението. Голяма част от тези възрастни хора са също така и самотно живущи, което е предпоставка за тяхната безпомощност при пожар. Пострадалите граждани при пожари през 2019 г. са 4-ма. Причините са аналогични, с разликата че пострадалите са били изложени на вредните въздействия на пожара за по-кратък период от време.
  Съгласно статистиката си РДПБЗН Монтана отбелязва увеличава на интензивността и мащабите на произшествията. Интензивността през изминалите пет години е - 6,12 за 2019 г; 4,83 за 2018 г.; 5,52 за 2017 г.; 4,95 за 2016 г. и 4,56 за 2015 г. През 2019 г. няма пострадали служители при трудови злополуки вследствие на изпълнение на служебните им задължения, което е положителна тенденция в сравнение с 2018 г., когато е регистриран един случай.

 

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo