Питайте джипито си има ли специалност. Ако - не, спасявайте се навреме

01-04-2019     0      300

Без личен лекар от 3 юни могат да останат хиляди българи, ако техните джипита не са прридобили специалност "Обща медицина" или не притежават документ, че са включени в специализация по специалността. Не стига, че личните лекари са кът, ами здравното министерство допълнително утежнява ситуацията с новите си изисквания. До момента все още около 30 процента от семейните лекари не притежават този важен за чиновниците документ. И без този акт, доста по-малко лекари са сключили договори със здравната каса. Предвижда се, при прекратяване на практиката на джипито, пациентите да бъдат пренасочени към друга практика. Ами, ако наблизо въобще няма общопрактикуващ лекар или пък пациентите и без това са му в повече?