Почистиха и ремонтираха пътища преди зимата

27-09-2018     0      487

Продължават ремонтите на общинските пътища и улиците в селата на Община Мездра. Наскоро бе почистен общинския път  между селата Върбешница и Горна Кремена. Оформиха се канавките, банкета и откоса към канавките. Изрязани са храстите и клоните в сревитута на пътя, което доведе до рязко подобряване на видимостта, проходимостта и безопасността на движението.
Асфалтирана е улица в Горна Кремена, която води до кръстовището на пътя за Върбешница и Тишевица. По тази четвъртокласна отсечка има засилено движение на тежкотоварни автомобили, вследствие на което пътят е в окаяно състояние. За нея ще се търси целево финансиране за основен ремонт.
Завръшени са две улици в с. Върбешница – „Първи май“ и „Искър“. Като част от Инвестиционната програма на общината бяха отремонтирани ул. „Шипка“ в с. Боденец и „Искър“ в с. Крапец.