Почистиха речните корита

12-02-2019     0      254

Отпуснати са средства от държавния бюджет в размер на 147 486 лева за финансиране на дейностите по плановото почистване на 13 речни участъци, намиращи се в шест общини на територията на област Враца. Програмата за планово почистване на речните легла е реализирана в обхвата от обекти за 2018 г.

На територията на община Борован са почистени 2 участъка по поречието на река Скът с обща дължина 1100 м. В община Бяла Слатина са осъществени дейности по подобряване на проводимостта на река Гостиля в землището на с. Търнак и река Скът в землищата на гр. Бяла Слатина и с. Комарево. Пет са почистените речни участъци на територията на община Враца, като е осигурена проводимостта на реките Бистрешка, Въртешница, Рибине, Лева, както и на река Скът в землището на с. Голямо Пещене. Подобрена е проводимостта на речното корито на р. Ботуня при моста на пътя  Криводол – Бойчиновци, община Криводол, а за 600 м от коритото на река Скът извън урбанизираната територия на община Мизия е изготвен технически проект за определяне коти на водния стоеж. На територията на община Роман е извършено почистване на долното течение на р. Курновска до вливането ѝ в река Искър.

С извършените превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия са реализирани мерки за предотвратяване възникването на извънредни ситуации на територията на област Враца.

През настоящата 2019 година предстои да бъде внесена нова Програма за планово почистване на други участъци от речните корита в извън урбанизираните територии.

 

 

 


Топ снимка


Анкета

За какви забавления отделяте средства?


  Виж резултатите
Видеo