Поредната милост от здравното министерство.Намериха се някакви пари за закъснелите заплати на врачанските медици

04-06-2019     0      285

След поредните колективни оставки на медици в МБАЛ "Христо Ботев" във Враца, Министерството на здравеопазването преведе на лечебното заведение авансова субсидия по реда на Наредба № 3/2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. С предоставените финансови средства болницата ще бъде в състояние да изплати възнагражденията на работещите в лечебното заведение за месец април и аванс за месец май.

Министерството на здравеопазването съобщава за стотен път, че продължават преговорите с кредиторите на болницата, с цел да се договори разсрочване на задълженията. Пак за стотен път се очаква да бъде постигнато споразумение с някои от кредиторите, за да може лечебното заведение да осъществява дейностите, за които има договор с НЗОК/РЗОК, както и да осигурява на населението спешна медицинска помощ и ТЕЛК, за които има договор с министерството.

Т.е., кардинално решение на проблема с Врачанската болница все още няма.

Снимка: Архив