Потвърдиха 10-годишната присъда на генерал Кирчо Киров

27-07-2018     0      714

На 24 юли друг състав на Военно-апелативния съд, след повторно  разглеждане на делото потвърди присъдата в основната и част, касаеща вината и размера на наказанието. Съобразно този размер и разпоредбата на закона, срокът за лишаване от правото ген. Киров да заема ръководна длъжност е намален от 15 на 13 години. Отново е уважен гражданския  иск на Националната разузнавателна служба за присвоената сума  от  над 4 милиона и 700 хиляди лева, с присъдените лихва и разноски по делото.             

Присъдата може да бъде обжалвана пред Върховния касационен съд.