Предупреждават за сняг в Северна и Западна България. Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия

29-11-2020     0      548

През нощта и утре - 30 ноември, се очаква понижение на температурите, а в Северна и Западна България метеорологичната прогноза е за понижение на температурите, силен вятър и дъжд, който ще преминава в сняг. 

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат резки маневри.

Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози по райони и ще предприемат обработка на настилките.

В поддържането на 20 000 км републикански пътища през зимните месеци ще участват около 3000 снегопочистващи машини - снегорини, техника за разпръскване на пясък и т. н. По опорните пунктове има инертни материали - сол, пясък, калциев двухлорид за обработка на настилките.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно, при 24-часов режим, работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

 

 ПРЕПОРЪКИ И ИЗВАДКИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДЕСЕТ ПРЕПОРЪКИ  
1. Пътувай с технически изправно превозно средство.
2. Използвай подходящи за зимни условия гуми или с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.
3. Преди път провери резервната гума, маслото, светлините, стъклопочистващата и отоплителната система.
4. Замени всички замръзващи течности с подходящи за зимата.
5. Оборудвай се със светлоотразителна жилетка и обезопасителен триъгълник, провери  преминат ли е преглед на пожарогасителя, прегледай съдържанието на аптечката и срока на годност на медикаментите.
6. Подсигури се с буксирно въже, лопата, а ако пътят е дълъг, вземи одеяло, вода и храна, зарядно за телефон.
7. Винаги потегляй с пълен резервоар с гориво и съобщи на близките си къде отиваш.
8. Преди път провери проходимостта на маршрута, осведоми се за обходните варианти.
9. Движи се със съобразена скорост и спазвай по-голяма дистанция.
10. При нужда първо потърси помощ от компетентните органи.

ИЗПРАВНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
- Спирачната система трябва да е изправна (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат технически изправни);
- Фаровете, стоповете, габаритите, мигачите трябва да са чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП – Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност);
- Три- и четириколесното МПС трябва да е оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП).

Принудителни административни мерки:
Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП).

Санкции:
При управление на технически неизправно ППС глобата е: 
50 лв. – при констатирани незначителни неизправности;
200 лв. – при констатирани значителни неизправности;
500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.).

Отнасят се за НЕИЗПРАВНИ:
- Спирачна система;
- Фарове, стопове, габарити, мигачи; 
- Липса на обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка

ПОДДРЪЖКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
- Поддържай стъклата и огледалата чисти (чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗДвП).
- Провери изправността на чистачките и стъклопочистващата система и подмени перата. Вече падат мъгли и слани, валят дъждове и пада сняг;
- Провери работи ли парното;
- Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки;
- Смени водата с антифриз.
- Поддържай табелите с регистрационния номер чисти и не допускай поставянето върху тях на никакви предмети, материали и вещества (чл. 100, ал. 4, т. 1 от ЗДвП).

Глобата за техническа неизправност е:
1. петдесет лева за незначителни неизправности;
2. двеста лева за значителни неизправности;
3. петстотин лева за опасни неизправности (чл. 179, ал. 6 от ЗДвП).

Отнася се за:
- Изправността на чистачките;
- Изправността на инсталациите в автомобила и
- Други технически неизправности.

При управление на превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, включително и в нарушение на чл. 100, ал. 4, т. 1, глобата е 50 лв. (Чл. 183, ал. 4, т. 11).

Отнася се за:
- Нечетлив или закрит регистрационен номер на МПС;
- Регистрационен номер, върху който са поставени предмети, материали и вещества;
- Замърсен регистрационен номер на МПС.

В останалите случаи глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП).
Отнася се за:
- Мръсни стъкла и огледала.

СЪСТОЯНИЕ НА ГУМИТЕ
- Гумите трябва да са зимни или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП – Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март);
- Движението с пътно превозно средство с разкъсани гуми е забранено; 
- Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП);
- Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП).
Чл. 9, ал. 1 от ЗДвП – По пътищата, отворени за обществено ползване, е забранено движението на самобалансиращи се превозни средства, верижни машини и използването на гуми с шипове. Движение на пътни превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това.

При управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП – Наказва се с глоба 50 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4).

Отнася се за управление на МПС с:
- износени или разкъсани гуми.
- гуми, които не са предназначени за зимни условия, или са с дълбочина на протектора по-малка от 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март);

В останалите случаи глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП).

Отнася се за:
- Управление на МПС с шипове; 
- Неправилно използване на вериги за сняг.

ПОМИСЛИ ЗА СИГУРНОСТТА
- Поставяй обезопасителния колан/каска;
- Не потегляй, докато пътниците не са поставили коланите/каската си (чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП);
- Пътуващите в превозните средства от категории M2* и M3* се уведомяват за задължението да поставят обезопасителен колан, когато са седнали и когато превозното средство е в движение, по един от следните начини:
1. от водача;
2. от придружителя или от лицето, посочено като ръководител на групата;
3. чрез аудио-визуални средства;
4. с табели и/или пиктограма, поставени на видно място над всяко място за сядане. (чл. 137д, ал. 2 от ЗДвП);
- Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене, лопатка;
- Постави в автомобила подръчни инструменти.
- Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг;
- При попадане в аквапланинг не натискай спирачката, отнеми газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение;
*Забележка: 
Чл. 149.  За нуждите на одобряването на типа превозните средства се делят на следните категории, обозначени с латински букви:
2. категория М - моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж:
б) категория М2 - превозни средства от категория М с повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5 t; в превозните средства от категория М2, освен местата за сядане, може да има място за стоящи пътници;
в) категория М3 - превозни средства от категория М с повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически допустима максимална маса над 5 t; в превозните средства от категория М3 може да има място за стоящи пътници.

Глобата е 50 лв.:
- за водач, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
- за водач, който превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 от ЗДвП);
- за пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (чл. 184, ал. 4 от ЗДвП).

Отнася се за:
Непоставен или неправилно поставен обезопасителен колан, непоставена каска – от водач и от пътник.

Отнемане на 6 контролни точки.

Отнася се за водач на моторно превозно средство, който:
- не изпълнява задължението да използва на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП);
- за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП).
(Съгласно Наредба №Із-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА АПТЕЧКАТА В АВТОМОБИЛА:
Еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх – 5 см/1 м) – 1бр.
Марлен бинт – 5 см /5 м – 2 бр.
Марлен бинт – 8 см /5 м – 2 бр.
Марлен бинт – 10 см /5 м – 2 бр.
Пакет медицински памук – 25 г – 1 бр.
Стерилни превръзки за повърхностни рани – 10 см/10 см – 4 бр.
Стерилни превръзки за повърхностни рани – 40 см/60 см – 1 бр.
Пластир за рани – 3 см/6 см х 4 бр. – 2 опаковки
Адхезивен пластир за прикрепване на превръзка – 2,5 см/2,5 м –1 бр.
Триъгълна кърпа – 96 см/96 см/136 см – 2 бр.
Стерилни полиетиленови ръкавици голям размер – 2 чифта
Разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности – 200 мл
Безопасни игли – 6 бр.
Ножици с тъпи върхове – 1 бр.
Уред за обдишване – 1 бр.

При попадане в рискова ситуация сигнализирай на телефон 112!

Отдел „Пътна полиция“
Главна дирекция „Национална полиция“
2020 г.

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Какво очаквате от 2021 г.?


  Виж резултатите
Видеo