Премахват списъка със забранените за продажба лечебни заведения?Колко социални болници ще бъдат приватизирани?

11-05-2019     0      1215

Кой казваше, че държавни болници не могат да се приватизират? Излезе, че не е така. Това предвижда проекта на закон за публичните предприятия, публикуван за обществено обсъждане от правителството, а социалните болници са търговски дружества. Решенията за приватизация на обособени части от лечебни заведения и имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв. ще се вземат от новата Агенция за публичните предприятия и инвестициите. В проекта е предвидено премахване на списъка със забранени за продажба търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие и те ще се приватизират след приемане на решение от Народното събрание. Обособените части от дружества с преобладаващо държавно участие пък ще бъдат продавани след решение на Министерския съвет.

Дали затова не е оставена почти пред фалит Врачанската болница? И само тя ли?


Топ снимка


Анкета

За какви забавления отделяте средства?


  Виж резултатите
Видеo