Проблемите на Търговския регистър ще затруднят нотариалните сделки

14-08-2018     0      352

Очевидно огромната информация, която се натрупва и трябваше да бъде внедрена в Търговските регистър, доведе до неговия срив. Към момента всички компании и адвокати, които се опитват да внесат своята информация, не могат да направят това в законоустановените срокове, което води до санкции.

Това коментира адвокат Елка Пороминска, член на Съвета на Софийската адвокатска колегия, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Що се отнася до загубата на данни, тя обясни, че едва ли би могло да се стигне до такава, освен ако няма наистина злонамерени действия.

„В Търговския закон има предвидени срокове за внасяне на промените, свързани с търговските дружества. Неспазването на тези срокове се санкционира. В случая може да се говори за форсмажорни обстоятелства и все още няма яснота как това ще се отработи от тази система и от Агенцията по вписвания, каза адвокатът. – Все пак преустановяването на работата на Търговския регистър едва ли ще доведе до съществени промени.”

За пример Елка Пороминска даде регистрацията на нови дружества, която е невъзможно да се впише в момента.

„Едно дружество в процес на регистрация или такова, което променя обстоятелствата, може да работи и без тези действия да са вписани в Търговския регистър. Вписването им впоследствие ги легитимира. Така или иначе тези организации могат да продължат дейността си“, обясни адвокатът.

Относно затрудненията на сделки, свързани с банковото кредитиране и нотариалните сделки, тя смята, че проблемът може да се отрази на някои от тях, но “мащабите на засегнатите няма да са големи”.

„Банковото кредитиране е свързано с покупката на жилища. Нотариалните сделки са блокирани, доколкото няма да може да се осигури отпускането на кредита. Все пак в останалата част – налагане на ипотека и действията на нотариуси, не са преустановени. До някаква степен това ще засегне някои дружества или личности, които очакват такова кредитиране и вписване на такива обстоятелства, но в масовата част от случаите това няма да се отрази“, убедена е Пороминска.

Експертът по киберсигурност в AMATASТ Любомир Тулев е на мнение, че недостатъчната поддръжка на системите е причината за срива на Търговския регистър.

“Причината за срива на Търговския регистър най-вероятно наистина се дължи просто на техническа грешка, а не на опити за злоупотреби. Тя по-скоро се корени в недостатъчната поддръжка на системите”, заяви той в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според Тулев проверка от прокуратурата, ДАНС и МВР все пак е необходима, за да премахне евентуалните съмнения.

„Ясно е, че може би е имало съмнения за някаква намеса. Хубаво е, че органите са сезирани и ще има проверка. Причината обаче по-скоро е далеч по-тривиална“, смята той.

Тулев посочи, че процесът на повишаване на капацитета на системите би трябвало да се случи по-рано. Той е на мнение, че все пак след възстановяването на работата на Търговския регистър не би могло да се говори за загуба на данни, тъй като информацията има своите копия.

„Факт е, че пети пореден ден Търговският регистър не работи. Едва ли в този период би могла да настъпи каквато и да е съществена промяна“, категоричен е експертът.

Investor.bg


Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo