Публично обсъждат бюджета на Козлодуй

15-01-2020     0      183

Община Козлодуй кани  местната общност да вземе участие в публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2020 г. То ще се проведе на 17 януари (петък) от 17.00 часа в залата на местната администрация, намираща се на ет. 2.

Приходите от държавни дейности се очаква да са 13 177 032,00 лв. , а преходния остатък – 2 млн.лв.

Общинските приходи  възлизат на 15 179 160 лв, . в т.ч приходи от имуществени данъци – 4 860 500лв., неданъчни приходи /общински такси, доходи от собственост,продажба на имущество и др./ - 6 788 000 лв., приходи от трансфери – 1 234 360 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 296 300 лв.

С общинския бюджет се финансират местни и делегирани от държавата дейности по функции. Предвижда се 3 527 648 лв. да бъдат вложени в общодържавни служби, 275 793 лв.- за отбрана и сигурност, 955 738 лв. – за култура и спорт. За обезпечаване на образованието в общината са разчетени  10 131 088 лв.; за благоустройство и комунална дейност - 10 095 818 лв.; за социални дейности - 2 123 910 лв.и 319 898 лв. за здравеопазване.

Предложения, свързани с Бюджет 2020 г., инвестиционната програма на Община Козлодуй и план-сметката на Общинско предприятие „Комунална дейност” ще се приемат в „Център за информация ” на Община Козлодуй и на електронен адрес: obshtina.kozloduy@gmail.com до 17.01.2020 г.

коментари

Добави своя коментар