Разпродават имоти на Врачанската болница, за да плащат на кредитори

31-07-2019     0      596

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на МБАЛ „Христо Ботев“- Враца. Лечебното заведение е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, в което държавата притежава 77,55 на сто от капитала.

Обособената част от лечебното заведение, която подлежи на продажба, представлява две едноетажни сгради със застроена площ 562 кв. м. и 467 кв. м. с адрес бул. „2-ри юни“ № 66, Враца. Сградите са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от имота чрез продажба. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност или за удовлетворяване интересите на кредиторите.


Топ снимка


Анкета

Как ви действа пролетта?


  Виж резултатите
Видеo